Coaching

Føler du at du trenger mer inspirasjon? Bli mer bevisst på deg selv og hvordan du ønsker å leve? Ønsker å komme mer "i kontakt med deg selv" eller jobbe mot et spesifikt mål?

I en coaching-time er intensjonen å hjelpe deg med å bli bevisst på, sette og nå dine mål, frigjøre ressurser og egenskaper og utnytte ditt fulle potensiale.

Pris 5x 60min: 4000,- inkl mva.*

Pris 1x 60 min: 900,- inkl mva.

* kan delbetales

Verdicoaching

Verdier er våre veivisere og mye av bakgrunnen for valgene vi tar.

Når du opplever utfordringer på noen områder av livet, kan det være fordi du går imot dine egne verdier.

I verdicoaching dypdykker i dine verdier og kommer i kontakt med grunnverdiene dine.

Ønsker du å bli mer bevisst på dine verdier og hva som er viktig for deg?

Pakkepris (5 x 75min): 4500,-* inkl mva.

* kan delbetales

Livsstilspakke

Føler du at du har nådd et punkt i livet hvor du virkelig ønsker å ta tak i deg selv?

Være mer bevisst på dine verdier, dine vaner, hvordan du lever, hva du tar inn av energi og hvordan du bruker energi?

I denne pakken får du verdicoaching på valgfritt område av livet (møtes 1 gang i uken), skreddersydd online pust- og meditasjonstime og kostholdsveiledning.

Pris: 4000,- pr mnd* inkl mva.

* kan delbetales

Skreddersydde pakker

Jeg tilbyr også skreddersydde pakker med coaching/stressmestring/meditasjon til enkeltpersoner, små/større grupper.

FOR ONLINE KURS OG UNDERVISNING, SER HER.

© 2020 by Holistic Lifestyle. Proudly created with wix.com